ქართული კალიგრაფიის სკოლა

საქართველოს კალიგრაფთა ასოციაცია

© დავით მაისურაძის საავტორო კურსი

 • მასწავლებელი: დავით მაისურაძე
 • კურსის ხანგრძლივობა: 32 საათი, 15 გაკვეთილი + გამოფენა, 16 კვირა, 4 თვე (პირველი გაკვეთილი: 9 მარტი)
 • ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა: 10 (ადგილები შეზღუდულია)
 • გაკვეთილების ხანგრძლივობა: 2 საათი. გაკვეთილები ტარდება შაბათობით, 15:00 საათზე.
 • მდებარეობა: თბილისი, ჯორჯაძის ქ. 5ა.
 • წინაპირობები: კურსი გათვლილია ზრდასრულებზე, რომლებიც საუბრობენ ქართულ ენაზე და შეუძლიათ ქართულად წერა.
 • კურსის ღირებულება: თვეში 200 ლარი. ღირებულება მოიცავს ყველა აუცილებელ მასალას.

კურსის შინაარსი

 • ქართული ისტორიული კალიგრაფიული მიმდინარეობები
  • მხედრული კალიგრაფიული სახეობები
  • ასომთავრული კალიგრაფიული სახეობები
  • ნუსხური კალიგრაფიული სახეობები
 • ქართული თანამედროვე კალიგრაფიული მიმდინარეობები
  • მოდერნი
  • პოსტმოდერნი
  • გოტიკა
  • ბენევენტანა
  • მიმიკრია
 • კალიგრაფია და თანამედროვე შრიფტი
 • საწერი მასალა, იარაღები და მათი გამოყენება
  • კალმისწვერი, კალმისტარი
  • ტუში, მელანი
  • საღებავები წყლის ბაზაზე
  • ქაღალდი, ეტრატი
 • ინიციალები, მოხატული ასოები, საზედაო ასოები
 • ნამუშევრის აგება
  • ტექსტის მხატვრული განაწილება
  • დეკორი
  • დაკაბადონება
 • წიგნის აკინძვა
 • ნამუშევრების გამოფენა