ეს არის კალიგრაფ დავით მაისურაძის საიტი.

აქ გაეცნობით მის კალიგრაფიულ ნამუშევრებსა და შრიფტებს; ასევე რუსთაველ კალიგრაფებსა და მათ შემოქმედებას, სიახლეებს კალიგრაფიის ხელოვნებაში. აქ ნახავთ და გადმოწერთ ქართულ კალიგრაფიულ ფონტებს. ჩვენთან ერთად შეისწავლით ქართულ კალიგრაფიას.

კალიგრაფი, ტიპოგრაფი, მასწავლებელი, იურისტი
კალიგრაფიის კურსები
საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოფენები
ხელით წერა, ტექსტის ინტერპრეტაცია
ვორქშოფები, მასტერკლასები, ლექციები, კონფერენციები, კონკურსები
ქართული კალიგრაფიული შრიფტები და არამარტო