დავით მაისურაძე
ტელ.: (+995) 598 750127
ელ-ფოსტა: david.maisuradse@gmail.com