მთავარი გვერდის სექცია

ეს არის მთავარი გვერდის სექციის მაგალითი. მთავარი გვერდის სექცია შეიძლება იყოს ნებისმიერი გვერდი, გარდა მთავარი გვერდისა, ბლოგის ჩანაწერების გვერდის ჩათვლით.